Wyniki postępowania przetargowego na "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Niepokólczyckiego 58-60 w Zabrzu"