Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 'Makoszowianka' informuje, że w dniu 16.10.2023r. Prezes Zarządu pani Dorota Palichleb złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym Rada Nadzorcza oddelegowała do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu panią Aleksandrę Zagańską, dotychczasową przewodniczącą Rady. Pani Zagańska będzie wykonywała powierzone obowiązki do czasu powołania przez Radę Nadzorczą nowego Prezesa Zarządu, który wybrany zostanie w drodze otwartego konkursu.

ZPEC - informacja w sprawie cen ciepła

Czytaj więcej...

Podziękowania za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 30.06.2023r.

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka"

za nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W tym roku wyjątkowe - jubileuszowe, gdzie świętowaliśmy 40-lecie naszej Spółdzielni.

Pragnę szczególnie podziękować za Państwa obecność, pozytywną ocenę dotychczasowej pracy Rady Nadzorczej, Zarządu, otrzymanie absolutorium za 2022 r., oraz mandat na działania na rok kolejny.

Zapewniam, że Zarząd, Rada Nadzorcza, oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na naszych osiedlach, zgodnie z założeniami i planami, które już wkrótce zostaną omówione na wspólnych zebraniach.

Z wyrazami szacunku
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu

Dorota Palichleb


Życzenia wakacyjne 2023