Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka”

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka”