Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka”

SM Makszowianka

Spółdzielnia powstała wiosną 1983 r., kiedy grupa kilku osób – entuzjastów, w skład której m in. wchodził wieloletni Prezes Spółdzielni  Marian Jeżewski – postanowiła założyć Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK Makoszowy pod nazwą „Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa”.

Podstawowym celem Spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, dlatego też poczyniono pierwsze kroki inwestycyjne i do 1991 r. wybudowano 181 mieszkań, które były przydzielane  pracownikom Kopalni Makoszowy.

Od stycznia 1991 roku Spółdzielnia rozpoczęła samodzielną działalność pod nazwą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka”.


Wśród osiągnięć Spółdzielni można wymienić:

  • W latach od 1991 r. do 2000 r. wybudowano kolejne 4 budynki mieszkalne ( 265 lokali) dla członków oczekujących.
  • W ramach Ustawy o przekazywaniu zakładowych zasobów mieszkaniowych, w latach od 1996 r. do 1998 r. Spółdzielnia przejęła kilkanaście budynków od zabrzańskich przedsiębiorstw.
  • W latach od 1998 r. do 2000 r. zrealizowano również budowę osiedla dwudziestu dwóch domków jednorodzinnych w Zabrzu-Pawłowie.

Obecnie Spółdzielnia zarządza 30 budynkami w których znajduje się 1042 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 56.489,30 m2. W zasobach Spółdzielni mieści się również 75 garaży i 11 lokali użytkowych.

Ponadto Spółdzielnia zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi o łącznej powierzchni użytkowej 13.367,99 m2.

Spółdzielnia jest członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

Władze Spółdzielni:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Michał Owczarek 1983 r.-1994 r.
Piotr Swatek 1994 r.-2002 r.
Marian Śmietana 2002 r.-2007 r.
Aleksandra Zagańska 2007 r.-2015 r.
Marcin Karlik 2015 r.-2018r.
Artur Wiercioch 2018r.-do 17.12.2018r.
Aleksandra Zagańska 17.12.2018r.- 19.02.2024r. ( z dniem 19.10.2023r. oddelegowana -Prezes Zarządu)
Marcin Karlik od 04.03.2024r.

Prezesi Zarządu:

Ludwik Nowak 1983 r.-1984 r.
Wiesław Rawiński 1984 r.-1987 r.
Marian Jeżewski 1987 r.-1994 r.
Bożena Samol 1994 r.-1997 r.
Marian Jeżewski 1998 r.-2013 r.
p.o. Marcin Karlik czerwiec 2013 r.-luty 2014 r.
Maciej Trela marzec   2014 r.-kwiecień 2018r.
Dorota Palichleb kwiecień 2018r. -październik 2023r.
p.o. Aleksandra Zagańska od 16.10.2023r.-19.02.2024r.
Aleksandra Zagańska od 20.02.2024r.