telefony alarmowe

Pogotowie awaryjne

tel. 607-582-024

dni powszednie w godz.         od 14.00 do 22.00

dni wolne od pracy w godz.    od  7.00 do 22.00