Deklaracja członkowska
 
Druk rozliczenia mieszkania, odczyty
 
Oświadczenie osoby uprawnionej do dysponowania lokalem
 
Oświadczenie osoby stale zamieszkującej w lokalu
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
Wniosek o dodatek energetyczny.
 
Wniosek o przeniesienie własności
 
Oświadczenie- domofon
 
oświadczenie małżonka
 
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM "Makoszowianka"
 
 
 
Powered by Phoca Download